Dret Civil

Dret Civil

Accidents i Negligències

  • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys corporals en Accidents de Feina.
  • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys corporals per Negligències Mèdiques.
  • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys per Negligències Professionals.
  • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys a causa de Productes Defectuosos.
  • Reclamació d’Indemnitzacions per Danys causats per Animals.
  • Reclamació per accidents ocorreguts a la via pública o a instalacions d’Administracions Públiques.
  • Reclamació d’Indemnizacions per qualsevol altre Dany que hagi patit i que no hagi de soportar.

Hipoteques: clausula sòl.

  • Reclamació extrajudicial i judicialment la nul·litat de les clàusules abusives de la seva hipoteca. La devolució dinerària amb efectes retroactius de la clàusula sòl.
  • Així com la nul·litat de la clàusula sobre despeses de l’escriptura de constitució de la hipoteca (notari, registre de la propietat i impost) assumits íntegrament per vostè.

Comunitats de propietaris.

Arrendaments urbans

Contractes i escriptures públiques

Reclamacions de quantitat per impagament

Compraventes